Mình chuyển qua tài khoản google khác (vì sử dụng nhiều tài khoản) thì bị báo là "đã trả lời, chỉ được trả lời 1 lần", dù chưa gửi gì.