@trung Xin cho mình hỏi là có tool nào tương tự http://app.haymetric.com/ mà dùng cho window ko (mình dùng window7)?