Dự án python khoảng 2 tháng • Hi Ae
  Bên mình đang có 1 xuất làm về python .
  Vị trí làm việc taij Cầu giấy - Hà nội
  Yêu cầu ae có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm laapjj trình python
  Thu nhập thỏa thuận .
  Regard
  Hung • Mình nghĩ bạn nên sửa lỗi chính tả và bổ sung một số thông tin về quyền lợi, kỹ năng yêu cầu.

  Thông tin tuyển dụng phải trang trọng, chính xác và cụ thể.


 • administrators

  Hi bạn,
  Chuyển sang phần tuyển dụng nhé bạn. • Hi bạn, mình có kinh nghiệm join vào các dự án ngắn hạn như thế này ( làm remote) nếu bạn ok thì để lại liên lạc để mình pm nhé. • làm về gì thế bạn


Hãy đăng nhập để trả lời