cái này chỉ cần chạy lệnh install pyodbc thôi ạ, có cần phải config gì nữa ko a.