Bạn nào còn tài khoản openshift v2 bán hoặc share cho mình với nhé.
FB: https://fb.me/huyannet