Bắt đầu Django với Ubuntu

Nhân có một bạn hỏi về Django cơ bản chúng tôi sẽ viết một vài bài cơ bản với Django để giới thiệu về Django. Trên mạng có rất nhiều bài hướng dẫn về Django nhưng đây là những cái cơ bản nhất. Nếu bạn có thắc mắc thêm về điều gì trong Django có thể đặt câu hỏi dưới bài viết nhưng nhớ là liên quan đến bài viết :)).
Ở đây tôi sẽ sử dụng python3 và Django>2.0 trên Ubuntu.
Django là gì
Django là một trong những web framework mã nguồn mở phổ biến nhất được viết bằng Python. Django là một framework cho những người cầu toàn với thời gian hạn chế, nó quan tâm đến nhiều rắc rối của việc phát triển Web, vì vậy bạn có thể tập trung vào viết ứng dụng của mình mà không cần phải phát minh lại cái bánh xe bánh xe.
Tạo một Django project
Tôi đang sử dụng ubuntu 18.04.


Nếu các bạn chưa cài virtualenv thì các bạn có thể sử dụng lệnh sau
pip3 install virtualenv
Sau đó add thêm dòng sau vào file ~/.bashrc .
export PATH=$PATH:~/.local/bin/
Sau đấy chúng ta tạo một thư mục có tên là myproject

Trong thư mục myproject chúng ta thực hiện lệnh
virtualenv venv -p python3
Sau lệnh này chúng ta sẽ có thư mục venv trong thư mục myproject.


Trước khi bắt đầu chúng ta thực hiện lệnh
source venv/bin/activate
Chúng ta sẽ thấy dấu (venv) trước dòng thông báo.

Hãy cố gắng để hiểu những gì đã xảy ra ở đây. Tôi tạo ra một thư mục đặc biệt có tên venv. Nó chứa một bản sao của Python trong thư mục này. Sau khi tôi kích hoạt môi trường venv, khi tôi chạy lệnh python, nó sẽ sử dụng bản sao cục bộ của tôi, được lưu trữ bên trong venv, thay vì một cái khác mà tôi đã cài đặt trước đó.

Một điều quan trọng khác là chương trình pip cũng đã được cài đặt và khi chúng ta sử dụng nó để cài đặt gói Python, như Django, nó sẽ được cài đặt bên trong môi trường venv.

Nhân tiện, để hủy kích hoạt venv chạy lệnh bên dưới:
deactivate
Cài đặt Django
Nó là rất dễ dàng khi venv đã được active. Chúng ta chạy câu lệnh sau
pip3 install Django==2.2


Để bắt đầu một Django project chúng ta chạy lệnh.
django-admin startproject newproject
Bây giờ thư mục của chúng ta sẽ có dạng như sau

myproject/         <-- higher level folder
 |-- newproject/       <-- django project folder
 |  |-- newproject/
 |  |  |-- __init__.py
 |  |  |-- settings.py
 |  |  |-- urls.py
 |  |  |-- wsgi.py
 |  +-- manage.py
 +-- venv/         <-- virtual environment f
 • manage.py: một phím tắt để sử dụng tiện ích dòng lệnh django-admin. Nó được sử dụng để chạy các lệnh quản lý liên quan đến dự án của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng nó để chạy máy chủ phát triển, chạy thử nghiệm, tạo chuyển đổi và nhiều hơn nữa.

 • init.py: tệp trống này cho Python biết thư mục này là gói Python.

 • settings.py: tập tin này chứa tất cả các cấu hình dự án. Chúng tôi sẽ đề cập đến tập tin này trong các bài viết sau.

 • urls.py: tệp này chịu trách nhiệm ánh xạ các tuyến đường và đường dẫn trong url trong dự án của chúng ta. Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị một cái gì đó trong URL / about /, trước tiên bạn phải ánh xạ nó ở đây.

 • wsgi.py : tệp này là một giao diện gateway đơn giản được sử dụng để triển khai. Bạn không phải bận tâm về nó. Hãy để kệ nó lúc này.
  Bây giờ chúng ta có thể chạy một website đơn giản bằng Django. Hãy chạy lệnh
  python3 manage.py runserver
  và mở đường dẫn http://127.0.0.1:8000 để hưởng thụ kết quả :))).

1 Like