Các khóa học trên Udemy và Coursera liên quan đến Python sắp hết hạn giảm giá

Chào các bạn,
Mình list ra đây những khóa học trên Udemy và Coursera đang hết hạn giảm giá để các bạn lựa chọn.

UDEMY

  1. Web Scraping and API Fundamentals in Python

  2. AWS Certified Data Analytics Specialty 2020 (ex Big Data)

  3. AWS Certified Machine Learning Specialty 2020 - Hands On!

COURSERA

  1. Python for Everybody Specialization

  2. Applied Data Science with Python Specialization

  3. Python 3 Programming Specialization

1 Like