Cách request dữ liệu từ website

Xin chào mọi người, hiện tại mình đang tìm hiểu về requests, khi sử dụng get để lấy trang chủ của web thì nó chỉ thu được cái yêu cầu JavaScript từ trình duyệt có cách nào để khắc phục cái này ko ạ