Cách sử dụng Nvidia docker cuda

Tình hình là em muốn chạy một project computer vision. Nhưng trong máy đang cài Cuda version 10.
Mà project đấy phải sử dụng Cuda verson 8 mới tương thích. Thì cho em hỏi làm sao để chạy được project đấy. Em tính sử dụng docker mà không biết cách cài đặt ra sao để project có thể sử dụng cái Cuda 8 đó.

Mình chưa sử dụng cuda nhưng mình nghĩ bạn có thể tạo một env riêng cho nó.

1 Like

tks bạn nha, mình chạy được rồi, cái được 2 version vào một máy được, xong dùng env chuyển switch đc.