Gmail vừa reg xong là chết

Mình dùng selenium + chromedrive + python.

Vừa reg xong gmail là chết luôn, không biết gg nó check gì nữa. Mong mọi người giúp.