Lỗi trong file Python

Cho em hỏi là lỗi này là lỗi gì ạ? Em mới học python nên không rõ

Bạn cần post cả code của bạn. Thò ra mỗi phần báo lỗi thì khác nào thầy bói xem voi.

Bạn thử thay encoding=‘uft-8’