Những mã coupon giảm giá cho tên miền và vps

Chào các bạn,
Tôi xin chia sẻ vài mã coupon giảm giá cho tên miền từ các nhà cung cấp tên miền.
Mã giảm giá đến 98% của namecheap
https://couponstodays.com/coupon/namecheap-up-to-98-off-selected-domains/?codeid=18164
Mã giảm giá của hostalia.
https://couponstodays.com/deals/hostalia-es-049e-com-year/?fbclid=IwAR1flgGQOYoY49opYbHz5dl8EIllJLQt7ff1redpdHc_ts9twALR2mNn9PU