Parte Json Python


Em có làm 1 project liên quan đến sử dụng api của bên simthue, hiện em mắc ở phần xử lý dữ liệu, e code như trên hình nhưng báo lỗi ko sử lý phần request lấy sdt, mong các anh/chị hộ trợ em với ạ

Lệnh print của bạn in ra cái gì? Và đầu vào của bạn là gì?

Dạ em gửi requests url để lấy dữ liệu id về để gán giá trị cho link 2 ạ

Ý mình đang hỏi là bạn báo lỗi là báo lỗi gì?