[Rikkei HN ] cần tuyển python 👉 Lương up 1500$

Rikkei cần tuyển Senior python - Lương up 1500$

  • yêu cầu 2 năm kinh nghiệm python hoặc 1 năm kinh nghiệm python và 3 năm trở lên kinh nghiệm ngôn ngữ backend khác.

  • có kinh nghiệm web frameworks like Django or Flask.

Quyền lợi

  • LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Xét TĂNG 2 lần/năm.

  • THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự…
    skype: phamthuynga1306
    Mail: ngapt@rikkeisoft.com