Selenium không nhận đường dẫn chromedriver version 83

Chào các bạn, mình gặp vấn đề selenium không nhận đường dẫn chromedriver version 83
import time
from selenium import webdriver

  driver = webdriver.Chrome(executable_path=r'C:\WebDriver\chromedriver.exe') 
  driver.get('http://www.google.vn');
  time.sleep(5) # Let the user actually see something!
  search_box = driver.find_element_by_name('q')
  search_box.send_keys('ChromeDriver')
  search_box.submit()
  time.sleep(5) 
  driver.quit()

C:\WebDriver\chromedriver.exe là url version 83, mình gặp vấn đề là khi run code này thì cửa sổ của chrome nhá lên rồi mất và hiện thông báo lỗi như sau.

xin chỉ giúp mình khắc phục lỗi này, có cách nào copy file driver của chrome hay firefox hay IE vào thư mục nào đó để nó tự nhận được mà không cần đường dẫn không các bạn?

1 Like

Cách đơn giản nhất là bạn cho chromedriver.exe vào cùng thư mục với file .py của bạn.
Khi đó bạn có thể sử dụng
`

driver = webdriver.Chrome(executable_path=r’chromedriver.exe’)

`

1 Like

nó cũng vậy hà bạn ơi, mình cũng bị lỗi này.

cũng bị lỗi luôn bạn ơi.

Xin lỗi các bạn mình quên mất. Không nhìn ảnh. Các bạn kiểm tra lại version của trình duyệt của mình. Rồi tìm webdriver.exe thích hợp.

của mình version trình duyệt là 84 , nhưng của chromedriver là 83 ( new). 2 cái phải cùng version ah bạn?

Đúng rồi bạn. Bạn có thể tìm chromedriver qua link.

cảm ơn bạn! vậy phải download cái trình duyệt chrome 83 về xài , vì chromedriver mới nhất là 83, vậy thôi qua dùng firefox thử vậy