Tuyển 1 bạn Freelancer Fullstack làm ngắn hạn

[Freelancer] Mình có 1 Job về Object Detection, cần 1 bạn fullstack support trong 1 time ngắn, các công việc như sau:
1. Skills:

  • HTML/CSS/JS
  • FLASK Restful API, DB on Python 3.8

2. Tasks:

  • Integrate UI with available design.
  • Develop & Call API to display on UI

Contact :
-Skype : termhmt
-Email: tom.hua@absolutech.com.sg

1 Like