Tuyển freelancer thực hiện maintenance site hiện tại

-----About job

10 to 20 hours a week

1 hour : 160k~

-----Overview

As a service of the company, it seems that they want an engineer who can provide maintenance and additional development of a site that aggregates web information using a scraping function for companies that are doing affiliate business.

-----Engineer requirements

-2+ years of Python experience (or less)

-Experience in web development such as Flask, Django, FastAPI

Better if you have

-Crawler development experience

-Selenium experience

-----Technology stack

-Python

-Celery

-Redis

-MySQL

-Selenium

-Docker

-AWS

1 Like

Bạn có thể inbox mình.

Inbox mình nếu bạn vẫn chưa tìm đc người.

Chào bạn
Bạn có thể cho mình xin địa chỉ mail để trao đổi chi tiết hơn được không
Xin cám ơn

1 Like

Chào bạn, cám ơn bạn đã reply
Bạn có thể cho mình xin địa chỉ mail để trao đổi chi tiết hơn được không
Xin cám ơn

Email của mình là : emtapvietma@gmail.com cám ơn bạn.

hi bạn
Inbox mình nhé, minhdo6487@gmail.com