Anh ơi , bước 3 em cài không có lỗi gì nhưng gõ lệnh mysql thì báo "ERROR 1045 (28000): Access denied for user '...'@'localhost' (using password: NO) " .
Em thử cả root nhưng cũng vậy ạ.