Đoạn code trên mình viết có chút sai chính tả, đúng phải là như vầy:

import pandas as pd
import numpy as np
test=pd.read_excel('D:/relay-foods.xlsx')
N=len(test)-1
print(N)
for i in range (0,N):
try:
test[i,8]=test[i,8].astype(float)
except ValueError:
test.drop(test.index[i], inplace=True)

Data mình đính kèm ở trên là đã cắt bớt rồi vì data thật rất lớn. DÙng data lớn thì báo lỗi index out-of-bound, còn dùng data ở link thì lỗi key error (0,8) (chắc là lỗi từ dòng đầu tiên nó quét.

@phong: Mình chưa dùng postgreSQL bao giờ, ý bạn là import data vào postgreSQL rồi chỉnh sửa trong đó rồi mới chuyển sang Python xử lý tiếp? Cách này có chút phức tạp mình nghĩ vậy.
Mình nghĩ là Python phải xử lý được việc này bằng cách nào đó nhưng hiện giờ mình còn chưa tìm ra.
Có cách nào làm luôn trên Python không bạn?

Cảm ơn các bạn đã đọc và trả lời.
Mình cũng đang tiếp tục tìm, nếu có kết quả mình sẽ share ở đây cho các bạn sau search thấy.