@phananhphin Chào bạn, dưới đây là thông tin của mình. Còn tài liệu bạn tìm trên forum nhé có khá nhiều bạn ạ.