Để tiếp nối bài viết ở trên, lần này chúng ta sẽ sử dụng script webping.py để đo tốc độ load của một số trang web nổi tiếng ở Việt Nam. Chúng ta không chỉ xuất các thông tin về tốc độ ra file log mà còn hiển thị ở dạng đồ thị để dễ so sánh, giống như hình bên dưới đây.

Dantri được load nhanh nhất (trung bình 180 millisecond), tiếp sau đó là Zing.vn (250 millisecond), Vnexpress (270 millisecond), cuối cùng là Webtretho (750 millisecond).

Bước 1: Dùng webping.py để ping các website

nohup ./webping.py -u "http://www.vnexpress.net http://dantri.com.vn http://zing.vn http://www.webtretho.com" -ld . &

Lệnh nohup sẽ giúp webping chạy ở background, khi bạn logout ra khỏi terminal thì webping vẫn chạy.

Bước 2: Gửi các thông tin về tốc độ load website tới hệ thống giám sát Haymetric để vẽ đồ thị

Đăng kí tài khoản trên Haymetric: http://app.haymetric.com/signup Cài đặt agent để gửi tốc độ load web về hệ thống Haymetric. bash <(curl -s http://haymetric.com/haymetric-install.sh). Tài liệu chi tiết có thể tìm thấy ở đây http://haymetric.com/docs/ Config agent để agent bắt đầu giám sát webping và xử lý các thông tin về website load time.
Tạo một file webping.json ở thư mục /opt/haymetric/stream-configs/ với nội dung sau: { "streams": [ { "logfile": "<thư mục chứa webping.py>/webping.log" } ] }

Vậy là xong! Mọi thông tin về tốc độ loadtime của các website bây giờ đã được agent "chăm sóc". Bước tiếp theo là vẽ đồ thị các load time của dantri, zing, webtretho, vnexpress ;)

Bước 3: Tìm và vẽ thông tin load time của các website

Đăng nhập vào Haymetric: http://app.haymetric.com/ Tìm metric loadtime ở tab Đồ thị với từ khoá service=webping. Bạn sẽ thấy hình như dưới đây.

Bạn cũng có thể đặt cảnh báo nếu website yêu thích của bạn bị down hay load time tăng đột biến ở tab Cảnh báo ;)

Happy monitoring!