[HELP] ajax in django  • mạn phép các bác cho em hỏi chút về vận dụng ajax trong django
    em muốn tải phần xem trước ở ngoài list sản phẩm và ở đó có thể thêm form để post nội dung

    ví dụ như facebook click ảnh sẽ load ra ảnh + form comment
    hoặc trong thương mại điện tử có preview item và form add cart không biết cấu trúc la làm sao mong các cao nhân chia sẻ


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.