Telnet vào router, show running-config và lấy phản hồi thông tin config lưu vào một file nào đó  • Mọi người cho em hỏi, kết nối từ máy ảo (cài python) đến router (dựng trên GNS3), từ máy ảo telnet đến router, show running-config lên, mình viết code python như thế nào để lưu toàn bộ các trang trong running-config hiện ra, lưu vào 1 file nào đó.
    Em xin cảm ơn!


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.