Assembly - Tổng quát Bộ xử lý Intel - 8086 (CPU -8086) • 0_1469790866945_Capture.PNG

  1. Bộ phận thực hiện lệnh (EU)
   • Thi hành các tác vụ mà lệnh yêu cầu như:
    + kiểm soát các thanh ghi(đọc/ghi)
    + giải mã lệnh và thực thi lệnh.
   • EU gồm 4 phần:
    + ALU (bộ tính toán và logic): thực hiện các phép toán số học và logic.
    + Các thanh ghi đa năng: là các ô nhớ bên trong CPU: chứa dữ liệu tương tự như ô nhớ trong bộ nhớ.
    + Flag (Cờ): là 1 thanh ghi: ghi lại trạng thái hoạt động của ALU.
    + Thanh ghi lệnh: chứa nội dung lệnh hiện tại mà CPU đang thực hiện.
   • Các thanh ghi và bus trong EU đều là 16 bit. EU không kết nối trực tiếp với bus hệ thống bên ngoài. Nó lấy lệnh từ hàng chờ lệnh mà BIU cung cấp. Khi có yêu cầu truy xuất bộ nhớ hay ngoại vi thì EU sẽ yêu cầu BIU làm việc. BIU có thể tái định địa chỉ để cho phép EU truy xuất đầy đủ 1MB (8086 có 20 đường địa chỉ ngoại).
  2. Bộ giao tiếp bus (BIU)
  • BIU thực hiện chức năng giao tiếp giữa EU với bên ngoài (Bộ nhớ, thiết bị ngoại vi...) thông qua BUS ngoại (bus dữ liệu và bus địa chỉ).
  • BIU thực hiện tất cả các tác vụ về bus mỗi khi EU có yêu cầu. Khi EU cần trao đổi dữ liệu với bên ngoài, BIU sẽ tính toán địa chỉ và truy xuất dữ liệu để phục vụ theo yêu cầu EU.
  • BIU có 5 thanh ghi: CS,DS,ES,SS,và IP chứa địa chỉ của lệnh sẽ được thi hành kế tiếp nên đc gọi là con trỏ lệnh.

  EU và BIU liên lạc với nhau thông qua hệ thống bus nội (16 bit). Trong khi EU đang thực hiện lệnh thì BIU lấy lệnh từ bộ nhớ trong nạp đầy vào hàng chờ lệnh (6 byte). Do đó EU không phải đợi lấy lệnh từ bộ nhớ. Đây là 1 dạng đơn giản của cache để tăng tốc độ đọc lệnh,


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.