Câu hỏi về if/else cơ bản II. Mong anh chị giúp đỡ em với ạ. • print "THE BEST DANCER IN THE WORLD"
  name = raw_input("what is your name ?")
  print "Good your name is %s" % (name)
  Lever = raw_input("Are you a good dancer or bad dancer ?")
  print "So you are %s huh, well well well" % (Lever)
  print "Now is your quiz test"
  answer = raw_input("Chose the best dancer or the richest person and hit 'Enter'.")
  def dancer():
  print "You need to chose the way in the future!"
  print "We have 2 ways, first is to be the best dancer in the world and second is to be the richest person in the world. What do you want to chose ?(For instance: The best dancer)"
  if answer == "The richest" or answer == "richest person":
  print "Please don't chose this way because you'll become a famous TURTLE =))"
  elif answer == "The best dancer" or answer == "best dancer":
  print "You need to teach Hoang to become the best dancer, Remember "
  else:
  print "You didn't chose anything, please chose one or I'll feed in any LOL match "

  Em test thì code chỉ chạy đến variable answer rồi nó dừng chương trình luôn. Còn phần còn lại là if/else thì nó không chạy. Anh/chị nào giúp đỡ em với ạ.!
  p/s: em mới học python trên codecademy.com !!
  p/s: em tab if/else vào rồi đó nhưng vẫn không được ạ.
  0_1470013086584_Screen Shot 2016-08-01 at 07.56.52.png • Cái này của em vẫng để trong hàm mà, em đã chạy hàm đâu mà nó ra được. Gõ thêm dancer() vào cuối đoạn code rồi cho chạy xem thế nào nhá :D • @Không-Ai Ồ được r ạ ^^ em quên mất là phải print nó ra. Mà anh ơi em chưa học lập trình baoh, em muốn bắt đầu học lập trình từ python trên codecademy có được không ạ? Anh cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn anh ^^0_1470050446096_Screen Shot 2016-08-01 at 18.19.06.png • @Không-Ai Em thử viết lại đoạn code khác em cũng lưu ý print def ở cuối cùng rồi nhưng sao nó lại không chạy vậy ạ >_< Anh thử check giúp em với ạ. Em cảm ơn anh. 0_1470050952049_Screen Shot 2016-08-01 at 18.27.48.png • @Quốc-Phong hoàn toàn được code academy dạy cơ bản lắm cứ thế mà theo thôi. còn cái answer thì phải thêm ngoặc nhé answer()


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.