Cách sử dụng blueprint trong Flask • Một khi ứng dụng Flask của bạn thêm nhiều chức năng và code phức tạp dần, bạn có thể tổ chức code sử dụng Blueprint (http://flask.pocoo.org/docs/0.11/blueprints/).

  Mỗi Blueprint thường sẽ phụ trách một nhóm url khác nhau, VD trong một app todolist, bạn có thể có 2 blueprint:

  • một blueprint quản lý /user/* , bao gồm /user/login, /user/signup, ...
  • một blueprint khác quản lý /todo/* , vd như /todo/create , /todo/edit, ...

  Để sử dụng Blueprint, bạn chỉ cần tạo một Blueprint object và register blueprint đó với object app chính.

  Dưới đây là là một snippet nhỏ minh họa cách sử dụng blueprint trong flask:
  https://gist.github.com/nguyenkims/1fdb73057abe35ba5ed6cb83f2538008

  Theo kinh nghiệm bản thân thì mình thấy nên bắt đầu sử dụng Blueprint càng sớm càng tốt vì một khi code base lớn, refactor sang blueprint có thể sẽ mất kha khá thời gian.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.