Câu hỏi về python • @Không-Ai Anh ơi theo ý đầu bài là em sẽ print ra một sản phẩm kèm theo giá và số lượng hàng tồn kho của sản phẩm đó. Và cuối bài là sẽ print ra tổng số tiền thu về nếu bán được toàn bộ các loại sản phẩm trên. Nhưng bây giờ em muốn print cái total(tổng số tiền kiếm được) ngay dưới từng loại sản phẩm và làm bằng cách tạo vòng lặp (bài bọn em đang học) thì làm như thế nào vậy ạ? Em nghĩ mãi không ra ạ :( Anh chị giúp em với ạ :(
  Ví dụ sẽ print ra là:
  Sản phẩm a
  price: 10
  stock:2
  total = 20 (10*2)
  Đây là code hiện tại của em (làm theo đầu bài):

  prices = {
    "banana" : 4,
    "apple" : 2,
    "orange" : 1.5,
    "pear"  : 3,
  }
  stock = {
    "banana" : 6,
    "apple" : 0,
    "orange" : 32,
    "pear"  : 15,
  }
  for key in prices:
    print key
    print "price: %s" % prices[key]
    print "stock: %s" % stock[key]
  total = 0
  for x in prices:
    total = total + prices[x] * stock[x]
  print total 
  
  

  0_1471707864185_Screen Shot 2016-08-20 at 22.38.45.png • 117.0 là total đó em • ý e là cái total đầu bài là total của tất cả. Nhưng em muốn đưa ra total gán với giá trị của từng key một ý ạ • Bài gửi này đã bị xóa!


 • là như thế này cơ

  prices = {
    "banana" : 4,
    "apple" : 2,
    "orange" : 1.5,
    "pear"  : 3,
  }
  stock = {
    "banana" : 6,
    "apple" : 0,
    "orange" : 32,
    "pear"  : 15,
  }
  for key in prices:
    print key
    print "price: %s" % prices[key]
    print "stock: %s" % stock[key]
    print "total: %s" % (prices[key]*stock[key])
  

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.