Xử lý log hệ thống tự động • Em chào mọi người, em có vấn đề này mong nhận được góp ý từ mọi người.
  Chẳng là em đang loay hoay tìm cách viết 1 chương trình bằng python, khi bật lên thì có 1 tiến trình được sinh ra, cứ sau khoảng x giây là quét DB và xử lý dữ liệu 1 lần. Nếu muốn thay đổi khoảng thời gian x thì thông qua web để edit và save lại or stop cũng qua web luôn. Sau khi edit thì tiến trình đó tự động nhận các thay đổi để tự điều chỉnh mà không cần phải run chương trình lại.
  Mọi người có hướng xử lý nào không gợi ý giúp em với ạ (em cũng mới code python gọi là cơ bản)
  Em cảm ơn :)  1. Vũ có thể dùng Flask để tạo một trang web cho phép edit thời gian x và lưu lại dưới dạng file. Ví dụ: /etc/myscanner/config

   waiting_time=15
   
  2. Chương trình python của Vũ sau đó có thể check file config này 1 giây một lần (hoặc bao lâu tuỳ ý). Nếu thấy file này có thay đổi (ví dụ last modified time lớn hơn last modified trước kia) thì load file config này và sử dụng giá trị waiting_time mới.

  Vũ có thể tham khảo yaml hoặc json nếu sau này chương trình của Vũ phát triển lên và cần config file phức tạp hơn.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.