Chạy code tương tác đến cơ sở dữ liệu bị lỗi (ORM)  • mình xem trong tut này (http://tutorial.djangogirls.org/en/django_orm/) thấy các câu lệnh tương tác với csdl như .create() cho model chỉ thực thi trên shell của django . Nhưng khi mình code những dòng này vào 1 file rồi chạy thì bị lỗi này . Mong các bạn giup đỡ

    LỖI NHƯ NÀY
    django.core.exceptions.ImproperlyConfigured: Requested setting DEFAULT_INDEX_TABLESPACE, but settings are not configured. You must either define the environment variable DJANGO_SETTINGS_MODULE or call settings.configure() before accessing settings.
    [Finished in 0.3s with exit code 1]


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.