Dùng Git để quản lý phiên bản project  • Chào mọi nguời,
    Em mới học Django/ Python và Git, hiện tại em có dùng Heroku để test một vài dự án, nhưng muốn Django chạy thì phải có điều chỉnh riêng trong settings.py. Vì vậy em muốn hỏi có cách nào để có chuyển đổi dễ dàng giũă 2 phiên bản local và liveserver. Hiện tại em có sử một branch cho liveserver nhưng mỗi lần merge thì phải solve conflict thì rất mất tg. Mọi người giúp em với ạ.  • Bạn sử dụng 2 branch, một branch để chạy trên liveserver, còn 1 brach thì chạy local. Trên server thì checkout bản liveserver để chạy ứng dụng. Sau khị hoàn thành chức năng nào đó trên local thì bạn merge nó vào branch liveserver là xong.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.