Cần user làm project crawler bằng Scrapy • Hi all, mình đang cần 1 bạn làm dự án crawler cho 1 công ty marketing ở Pháp.
  Framework sử dụng là scapy.

  Ưu tiên Tp HCM

  Có 4 loại website cần crawl:
  Forum: lấy hết posts trong các topic
  Blog và News (mấy trang báo chí): lấy comments
  Review (mấy trang giới thiệu và mô tả sản phẩm): cũng lấy comments

  Bạn nào hứng thú thì liên hệ mình qua sdt: 0938009883 hoặc email: le.vinhnghiem@gmail.com

  Thanks
  Đây là dự án dài hạn, mình sẽ thảo luận kỹ hơn nếu bạn nào có hứng thú làm vụ này.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.