Cách xuất dataview  • Mình đang tìm hiểu Python và đang viết một chương trình nhỏ show data. Cho mình xin phép cộng đồng python là cách hiển thị thông tin dataview. mình dùng cơ sở dữ liệu mysql connector pyhton. Hiển thị lưới datagridview như các ngôn ngữ .net hoặc có giải pháp nào tốt hơn.
    Chân thành cảm ơn.  • Python không có sẵn các components như dotNet hoặc Java bạn nhé. Bạn phải tự viết truy vấn, trả về một mảng, sau đó ở view dùng for để vẽ ra thôi.  • Mình vote cho handsontable , bạn thử tìm hiểu handsontable để hiển thị dataview, kết hợp với mod_wsgi, webob, psycopg2 để kết nối vào Postgresql chạy trên apache24


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.