[ Hỏi] Google Cloud Platform là gì? • Admin cho em hỏi Google Cloud Platform là gì, dùng cái đó như thế nào và nó liên quan gì tới Python ạ? • Google Cloud Platform tương tự như Amazon Web Service thôi bạn.
  Google cung cấp các dịch vụ như lưu trữ, CSDL, tính toán, Machine Learning...
  Với Python thì bạn có thể tạo viết một ứng dụng và đăng ký một app engine để chạy nó. • Có thể hiểu Google Cloud Platform đơn giản là một môi trường giúp bạn tập trung vào phát triển sản phẩm của mình mà không cần phải quan tâm đến việc xây dựng môi trường.

  Ví dụ bình thường bạn muốn dev 1 app nào đó, theo truyền thống thì phải dựng server, cài đặt môi trường Java, hay Python, rồi cấu hình thông số, ... Dùng GCP bạn chỉ phải tập trung vào viết code sao cho tốt nhất, vất lên GCP và nó chạy. Rồi bình thường khi lượng người truy cập lớn, bạn sẽ phải mua thêm server, cấu hình load balancing, test xem có hoạt động không các kiểu, nếu dùng GCP thì nó sẽ tự động xử lí cái đó, khi có nhiều người truy cập, GCP tự động assign thêm resource để phục vụ user đang truy cập vào app của bạn, khi nào ít người dùng đi thì lại tự cộng co lại...

  GCP cũng có các dịch vụ IaaS nếu bạn cần.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.