Concat_slices_and_print [mọi người xin hãy giúp đỡ]  • Đề bài cho edcbfhjkslmopqtucxyrzcdèăhjklingmopq và nó yêu cầu concat slices biến thành 'stawing'.
    0_1479169859211_A.PNG
    Xin hỏi có ai biết làm thế nào để cộng hai cái straw với ag lại với nhau thành stawing không ạ?


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.