Bài tập Python 2: Nhập liệu


 • administrators

  Đề bài:
  Một anh nhân viên mới vào được sếp giao viết chương trình Python có chức năng quản lý học sinh. Anh nhân viên nghĩ ra các tính năng cơ bản sau:

  • Thêm số học sinh
  • Xem danh sách học sinh
  • Tìm kiếm học sinh
  • Sắp xếp.

  Chương trình có khả năng thoát theo ý người dùng.

  Các bạn hãy comment lời giải nhé. • Em mới học thôi. Cmt học hỏi thôi nhé.

  hoc_sinh = {}
  def menu():
  print ("1. Thêm")
  print ("2. Xem danh sach")
  print ("3. tim kiem")
  print (4.sap xep)
  print("0. nhan de thoat")
  menu()
  choice = raw_input("Ban muon lam gi : ")
  while choice != 0:
    if choice == 0:
      break
    elif choice == 1:
      Them()
    elif choice == 2:
      danh_sach()
    elif choice == 3:
      tim_kiem()
    elif choice == 4:
      sap_xep()
    else:
      print("khong co lua chon nay : ")
      show_menu()
    choice = input("Ban muon lam gi : ")
  
  print(" Bye bye") 
  
  def Add():
  name = raw_input("ten hoc sinh : ")
  maHS = raw_input("ma hoc sinh : ")
  hoc_sinh[name] = maHS
  print("nhap thanh cong")
  
  def danh_sach():
  for i in hoc_sinh:
  print ("%s : %s) % (i, hoc_sinh[i])
  
  def tim_kiem():
  key = raw_input("tim ai : ")
  if key in hoc_sinh:
  print ("Tim thay : %s : %s" % (key, hoc_sinh[key]))
  else : 
  print ("Tim ko thay %s" %s (key))
  

  sắp xếp thì em chưa nghĩ ra.


 • administrators

  Hi hi. Anh sửa cho vào thẻ code nhé.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.