Không thể lấy thông tin từ class User • Chào mọi người

  Em đang thực hành với Django v0.96, em gặp chút vấn đề khi lấy thông tin từ superuser, đây là đoạn code:
  alt text

  Khi em chạy nó trong trình duyệt, xuất hiện thông báo lỗi:
  alt text

  Mặc dù user admin đã có khi tạo db
  alt text

  Đoạn code trong file urls:
  alt text

  Mọi người ai biết sai sót chỗ nào chỉ em biết, thanks!


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.