Xem webcam sử dụng Python


 • administrators

  Chào các bạn,
  Hôm nay tôi và các bạn sẽ thử khởi động Webcam trên máy tính sử dụng Python.
  Để thực hiện được việc này bạn cần cài các thư viện sau:

  pip install numpy
  sudo apt-get install python-openCV
  Code mẫu như sau:

  # Install:
  
  # Email: khanhnn@pythonvietnam.info
  
  import numpy as np
  import cv2
  
  cap = cv2.VideoCapture(0)
  
  while(True):
    # Capture frame-by-frame khanhnn
    ret, frame = cap.read()
  
    # Our operations on the frame come here khanhnn
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
      
    # Display the resulting frame khanhnn
    cv2.imshow('Python Webcam',gray)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
      break
  
  cap.release()
  cv2.destroyAllWindows()
  
  

  Giờ bạn chỉ cần chạy chương trình.
  Phần mở rộng là: Viết chương trình mở Webcam trên máy tính của bạn nhưng đèn báo webcam không sáng ^^ • Thanks huynh

  ^o^ Có thêm một món để vọc rồi ^o^


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.