Vẽ đồ thị hàm số với Python


 • administrators

  Khi có một hàm số y = f(x), thường câu hỏi đặt ra là trông nó sẽ như thế nào. Thay vì phải làm bằng tay qua rất nhiều bước để có thể vẽ được đồ thì hàm số, với Python bạn có thể nhanh chóng có được đồ thị với vài dòng lệnh đơn giản :-)

  Thư viện cần dùng: numpy, matplotlib (để cài matplotlib, bạn cần cài freetype and libpng).
  Với các bạn dùng windows, các thư viện trên có thể download ở đây http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

  Công cụ cần dùng: ipython

  Chúng ta sẽ vẽ một đồ thị hình sin: y = sin(x)

  Mở ipython
  ipython --pylab
  Import 2 thư viện cần thiết

  import numpy as np
  import matplotlib.pyplot as plt
  

  Khởi tạo mảng để chứa x
  x = np.arange(-20., 20., 0.2)
  Tính y = sin(x)
  y = np.sin(x)
  Vẽ đồ thị

  # vẽ đồ thị với đường màu xanh liền 'b-'
  # vẽ đồ thị đè lên với các chấm đỏ 'ro' với mục đích trang trí :-)
  plt.plot(x, y, 'b-', x, y, 'ro')
  # hiển thị tên của đồ thị
  plt.title('y = sin(x)')
  # đánh dấu trục x, trục y
  plt.xlabel('x')
  plt.ylabel('y)
  # hiển thị đồ thị trong đoạn [-20, 20] ở trục x và [-5, 5] ở trục y
  plt.axis([-20, 20, -5, 5])
  

  Giờ các bạn thử thưởng thức.
  Chúc các bạn thành công.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.