cần giúp đỡ trong xử lý string với unicode • Mình thực hiện query trong mongodb ra dữ liệu user, cấu trúc như sau
  {'_id': 1, 'name': 'trần văn hùng', 'email':'hung@vcc.cc'}

  Tuy nhiên khi thực hiện print i['name'] thì lỗi: "UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character u'\u1ed7' in position 1: character maps to <undefined>"

  • Ai có biết xử lý lỗi này chỉ mình với.
  • đoạn code:
   m = mongo.mgmuser.users.find({})
   for i in m:
   print i['name']


 • Bạn cần cho biết rõ là bạn đang dùng python version bao nhiêu, mongodb version bao nhiêu • Bạn thử sửa lại thế này xem:
  {'_id': 1, 'name': u'trần văn hùng', 'email':'hung@vcc.cc'}

  Thêm đoạn này vào đầu file nữa:

  -- encoding: utf-8 --


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.