nhận diện biển báo  • em có câu hỏi nhờ mọi người giúp đỡ: em đang làm đồ án về nhận diện biển báo,em làm tới đoạn phát hiện ra biển báo từ webcam rồi,nhưng em không biết làm sao để chụp lại ảnh đó rồi đem đi so sánh với ảnh gốc cả,nhờ mọi người giúp đỡ


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.