nhờ anh chị tìm lỗi cho em ạ • from sys import argv

  script,user_name = argv
  prompt='> '

  print 'Hi %s, I'm the %s script.' % (user_name, script)
  print'i'd like to ask you a few questions.'
  print'do you like me%s' % user_name
  likes =raw_input(prompt)

  print'where do you live %s' % user_name
  lives = raw_input(prompt)

  print'''
  alright,so you said %r about liking me.
  you live in %r. not sure where that is.
  and you have a %r computer. nice.
  ''' % (likes, lives, computer)

  #không hiểu sao khi chạy nó báo lỗi cú pháp • Trong pythong cặp dấu ' ' biểu cho phép lệnh print in câu văn bản, khi đó bạn dùng từ viết tắt 'I 'd ......' có nghĩa là sai câu lệnh, bạn sửa lại như sau:
  print ' I would like....'

  • Với python 3 lệnh print cần có dấu ngoặc

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.