Hỏi deploy django multisite với ngixn, postgres, gunicorn, supervisor?  • Mình viết 2 source django và 2 tên miền. Tình hình là mình muốn deploy 2 source đó thành 2 website khác nhau tương ứng với 2 tên miền trên 1 VPS. Các bạn hướng dẫn mình với, mình chỉ mới deploy được 1 site còn site kia nó chừ chạy source site thứ nhất.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.