[FPT Telecom] - Tuyển GẤP Python web developer • CHI TIẾT CÔNG VIỆC

  Phát triển website quản lí/hỗ trợ các công việc và dịch vụ về bảo mật
  Các hoạt động nghiên cứu & phát triển hệ thống/phần mềm khác
  YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT
  Thành thạo ngôn ngữ Python
  Có kinh nghiệm với web framework như Flask, Django
  Thành thạo các mô hình quản lí source như Git, Github, Gerrit
  Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh

  Ưu tiên:

  Sử dụng tốt Linux
  Có hiểu biết về hệ thống mạng
  Có khả năng thu thập thông tin, cài đặt môi trường cho các công nghệ mới
  Sử dụng tốt HTML, Javascript.

  QUYỀN LỢI

  Gói thu nhập năm tương ứng từ 15 - 17 tháng lương quy đổi
  Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành
  Chính sách phúc lợi theo quy định Công ty đa dạng: Chương trình khám sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chuyên biệt...
  Môi trường làm việc và công nghệ hiện đại
  Các hoạt động tinh thần phong phú

  Liên hệ Ms Giang
  Email: giangbt2@fpt.com.vn
  Skype: buigiang6695


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.