[HoiDap] Về cách cài đặt python trên Ubuntu • Mình có xem trên mạng, thì thấy hướng dẫn cài đặt python như sau:
  Cài đặt Python trên Unix & Linux

  Truy cập trang http://www.python.org/download/ chọn mục Unix/Linux
  Tải gói source code Python-2.7.1.tgz cho Unix/Linux.
  Tải về và giải nén: tar xvzf Python-2.7.1.tgz
  Vào thư mục vừa giải nén
  Thực thi đoạn script ./configure
  Thực hiện cài đặt: make && make install

  Hoặc

  Trên Ubuntu: apt-get install python
  Trên CentOS: yum install python

  Mình có thắc mắc là:Cách 1 là dùng chung cho các bản phân phối của Linux bao gồm Ubuntu và CentOS.Cách số 2 là cách cài đặt nhanh cho riêng 2 phiên bản này phải không ạ?
  Mong nhận được câu trả lời của mọi người. • Mình không hiểu rõ ý của bạn lắm nhưng trên ubuntu thì python mặc định là có sẵn rồi đâu cần cài cắm gì :D. • @DonerKebabzz Anh có thể giải đáp giúp em một số thắc mắc không:
  Thứ nhất, 2 cách trên em tìm trên mạng em đang không rõ 2 cách trên mỗi cách dùng cho trường hợp nào? Nếu chỉ cần gõ đơn giản nhanh câu lệnh apt-get install python thì cần cách 1 để làm gì?
  Thứ 2, em có biết trong ubuntu đã có mặc định python ,nhưng em vào biến Path trong usr/local/bin thì không có file nào, trong usr/local/lib/PythonXX thì có, không biết ở chỗ này em hiểu sai biến Path là như thế nào?
  Em mới sang dùng Ubuntu được 2 ngày,chưa hiểu rõ vấn đề,mong anh giải đáp. • Chào bạn, để nhanh gọn + tiện lợi, theo mình bạn nên dùng Conda.
  Còn conda là gì bạn Google nhé.
  Với conda, bạn có để dễ dang install các package của Python mà hầu như không gặp bất kỳ gấn đề gì.
  Conda có lẽ là tương lai, nên bạn cứ dùng nó là ok, còn đâu tập trung vào code thôi. • @nampq2 Cảm ơn anh,em sẽ tìm hiểu thử cái này!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.