Tạo vệt màu xanh hiện thị quá trình sử lý trong python như thế nào, có cao thủ nào biết chỉ dùm


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.