Đăng ký dự án Quiz Test - Django


 • administrators

  Chào anh em,
  Python Việt Nam dự kiến xây dựng 1 website QuizTest đơn giản với yêu cầu như sau:

  • Được viết dưới dạng website sử dụng Django.
  • Có thể cho người dùng tham gia tạo ra các câu hỏi, tham gia bài thi trắc nghiệm Online.
  • Lưu và xuất bài thi dưới dạng PDF, gửi về email cho người sử dụng.
   (Chi tiết sẽ được phân tích và gửi đến từng thành viên tham gia)

  Yêu cầu về thành viên:

  • Địa điểm: Hà Nội.
  • 05 thành viên dựa vào tự nguyên là chính. (1 làm về giao diện)
  • Hình thức làm việc: cả online và offline.
  • Kinh phí: Không có
  • Sau khi dự án hoàn thành sẽ public code lên github của pythonvietnam Tại đây

  P/s: Khuyến khích các bạn học viên cũ tham gia dự án ^^

  DỰ ÁN DỪNG ĐĂNG KÝ! • This post is deleted!


 • e chưa có kinh nghiệm muốn học hỏi thêm thì có tham gia được không ạ? E rất muốn học hỏi thêm?Mong a giúp đỡ


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.