High-order functions! • Chào mọi người,
  Em mới học Python và tới đoạn này thì e ko hiểu lắm ạ!

  def add(x, y):
  return x + y

  def do_twice(func, x, y):
  return func(func(x, y), func(x, y))

  a = 5
  b = 10

  print(do_twice(add, a, b))
  Em k hiểu sao kết quả lại ra 30 đc ạ?


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.