Help cần người hướng dẫn  • cần lắm 1 người rành về python hướng dẫn mình làm về đề tài app quản lý, sẽ hậu tạ :( mình cần hoàn thành trong 1 tháng mà gặp quá nhiều vấn đề vướng phải mong 1 pro nào đó có thể giúp mình, rất biết ơn ạ :(.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.