Hỏi về ToString trong Python • Hi mọi ng, mình mới học Python, cho mình hỏi có hàm nào tương tự như ToString() trong Java hay C# ko?

  Mình có đoạn code như này:

  import pandas as pd
  
  dataset = pd.read_csv('./Regression/Salary_Data.csv')
  
  print(dataset)
  

  rõ ràng là hàm print biết làm sao để hiển thị dataset đúng cách.

  Nhưng mình đã thử nhiều cách mà k biết làm sao để lấy được đoạn string mà hàm print in ra màn hình đc.
  Mình đoán phải có 1 hàm kiểu toString hay j đó nhưng ko có, ko biết có ai hiểu vụ này ko? • https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html?highlight=__str__#object.__str__
  
  print(datatset) sẽ gọi dataset.__str__()
  
  Bạn tìm hiểu về __str__ và __repr__ nhé.
  

Hãy đăng nhập để trả lời