cần mọi người giúp đỡ  • Xin chào tất cả mọi người, tôi mới và tôi gặp rắc rối khi cài đặt dự án django và cơ sở dữ liệu trên awz. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ giúp tôi. Có một hướng dẫn hoặc tài liệu cho mình để có được tốt nhất


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.